Η κάρτα στο μπροστινό μέρος γράφει το όνομα "Χρήστος" και δηλώνει: "Αναμένω επιστολήν"...
Στο πίσω μέρος η ημερομηνία του γραμματοσήμου είναι δυσανάγνωστη.