Στην πίσω όψη της κάρτας αναγράφεται:
Κύριον και Κυρίαν Γ. Δαρρωνά, Πύργον
«Αγαπητοί μου,
Το νέον έτος σας εύχομαι με υγεία ευτυχίαν και με ένα μικρόν αγγελούδι.
Αθήναι τη 31 Δ/βρίου 1911
Α. Σ. Χατζηγιάννης»