Από ένα ταξίδι του αποστολέα στο Παρίσι.
Φωτογραφία από έναν πίνακα ζωγραφικής με τη εξής λεζάντα:
«P. P. Rubens (1577-1640) Musee du Louvre No 2090 Debarquement de Marie de Medicia a Marseille le 3 novembre 1600»