…Τούτη τη φορά ο αποστολέας έχει επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη. «Τι λείπει απ’ αυτό για να επιτελεστεί μια ευτυχία;», αναρωτιέται και γράφει πάνω στην κάρτα.
Souvenir de Constatinople – Palais des eaux donces d’ Asie, αναφέρει η τυπωμένη λεζάντα...