Στην κάρτα (ένας πίνακας ζωγραφικής, θαλασσογραφία), η πέννα και το ανεξάλειπτο μελάνι έχουν σημειώσει:
«Αγαπητέ Γεώργιε
Τι γίνεσαι;»
Άμφισσα, 26-10-1909