Καταπληκτική φωτογραφία! Από τις πρώιμες ίσως προσπάθειες το μοντέλο να αποστρέψει το βλέμμα από τον φακό και να προσδώσει ρεαλισμό στο «αποτέλεσμα της εικόνας».
«Αγαπητή μου,
Σού εύχομαι πλήρες ευτυχίας το νέον έτος 1907.
Η φίλη σου
Κατίνα»
«Έλαβα την κάρτα σου, σε ευχαριστώ διά την υπηρεσίαν», σημειώνει επί πλέον η Κατίνα στην πίσω όψη. Χωρίς γραμματόσημο.