Κάρτα με κείμενο επί της όψης γραμμένο με πέννα. Αποστολείς δύο φίλες της παραλήπτριας.
Η πρώτη αναφέρει:
«Αγαπημένη μου Παρασκευούλα,
Σας εύχομαι εκ βάθους καρδίας όπως ο νέος χρόνος 1904 να διέλθει γλυκύτατα και πλήρης ηδονών
Σε φιλώ
Ελένη».
Η άλλη φίλη γράφει:
«Παρασκευή μου,
Διά το νέον έτος όλας τας καλάς ευχάς.
Αυτή η κάρτα μου θυμίζει το Διάσελο. Το πρώτον ζεύγος είσαι εσύ και ο αμαξάς και πίσω εγώ και ο Γιώργος που τρέχομε να σας φθάσωμεν. Θυμάσαι;;;
Σε φιλώ,
Ελευθερία».
Στην πίσω όψη: Δα Παρασκευή Δαρρωνά – Τρίπολιν. Γραμματόσημο Ερμού 1 λεπτού.