«Χωρική Ποταμού – Κέρκυρα, Paysanne de Potamo – Corfou».
Η κάρτα είχει τυπωθεί στο «Χρωμοτυπολιθογραφείο Αδελφών Γ. Ασπιώτη Κέρκυρα», όπως αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας.
Αποστολέας ο Αλέκος (που στη συνέχεια θα δείτε πως αλληλογραφεί συχνά με τους παραλήπτες και οι κάρτες του ξεχωρίζουν λόγω της χαρακτηριστικής υπογραφής του).
Ημερομηνία αποστολής 1 Μαΐου 1911. Φέρει γραμματόσημο 5 λεπτών.