Στις 6 Ιουλίου 1908 ο αποστολέας επισκέπτεται το Μιλάνο!
Η κάρτα που αποστέλλει εικονίζει την πλατεία Cargo Cairoli…
Στην πίσω όψη της κάρτας σημειώνεται: «Εάν ήτο δυνατόν να σε έχω εδώ μαζί, θα έβλεπες μειδιάματα.
Μειδιώ όσον δύναμαι περισσότερο και για λογαριασμό σου.
Σε φιλώ
Κύριον Γεώργιον Δαρρωνάν
Πάρεδρον Δικαστήν
Calamata
Grecia»
Φέρει ιταλικό γραμματόσημο…