«Ιδού η εξέδρα η περίφημος του Νέου Φαλήρου», γράφει ο αποστολέας πάνω στην εικόνα.
Στην πίσω όψη γραμματόσημο των 5 λεπτών και σφραγίδα αποστολής της 1ης Σεπτεμβρίου 1906.
Η εξέδρα καταστράφηκε στην κατοχή από τους Γερμανούς.