Ακόμη μια κάρτα από τοποθεσία της Αθήνας στις αρχές του 20ου αιώνα.
«Πελαγία. Η πλατεία της Ομονοίας», γράφει ο αποστολέας επί της εικόνας. Και συνεχίζει: «Κάτω απέναντι η οδός Γ΄ Σεπτεμβρίου, εις την οποίαν παραπλεύρως είναι το φροντιστήριόν μας. Εγώ και ο Κατρούκαλος είμεθα εις την γωνία και μας φτιάχνει ο λούστρος τα παπούτσια
Αθήναι, τη 10η Ιουνίου 1903
Γεώργιος Δαρρωνάς»».