Ακόμη μια κάρτα από τοποθεσία της Αθήνας στις αρχές του 20ου αιώνα.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
«Σού εύχομαι εκ μέρους όλων να ζήσεις χρόνια πολλά πάντοτε ευτυχισμένα. Πώς πήγεν ο τρύγος;», αναφέρει ο αποστολέας (Κ. Δημούλης).
Στη συνέχεια γράφει: «Ζητήσατε και επιστολήν. Κοφίνι ελάβομεν».
Ημερομηνία στη σφραγίδα της πίσω όψης δυσανάγνωστη. Γραμματόσημο 1 λεπτού.