«Τί εκ των δύο σού αρέση; Δυσκολότατος γρύφος». Ερωτά και αποφαίνεται ο αποστολέας. Τί να εννοούσε άραγε;
«Σε φιλώ,
Αθήναι, 12/10/1902»
Στην πίσω όψη «Κύριον Γεώργιον Δαρρωνάν, δικηγόρον, Τρίπολις» και γραμματόσημο των 5 λεπτών.