Στην πίσω όψη αναγράφεται:
«Με τον Γιώργο μας έχω καθημερινή αλληλογραφία. Επειδή παρέλειψα να του γράψω διά την υπόθεσή του της αντιπροσωπείας, εις την σημερινήν επιστολήν μου, διά τούτο σε παρακαλώ ειπέ του ότι εντός της Κυριακής ή Δευτέρας θα του τηλεγραφήσω ως εξής: «Υπόθεση ετελείωσε». Σε καμιά δεκαριά μέρες θα έλθω. Η Τσεβή, ο Λελές, η Γεμά, τι γίνονται;
Αλέκος Λαγοπάτης
Η διεύθυνσίς μου είναι: κ. Α. Λαγοπάτην, Ξενοδοχείο η Ελλάς πλατεία Ομονοίας».
Γραμματόσημο 5 λεπτών. Σφραγίδα 10 Δεκεμβρίου με το έτος δυσανάγνωστο.