Μία ακόμη κάρτα με «Ελληνίδες της αρχαιότητας»! Ο αποστολέας παραπονείται με ήπια γκρίνια: «Γιατί δεν μου γράφεις; Χρήστος».
Έτος αποστολής 1904.
Στην πίσω όψη της κάρτας δύο γραμματόσημα των 2 και των 3 λεπτών.