Η σημερινή κάρτα στην πίσω όψη φέρει ένα φοβερό κείμενο: «…έχει τρελλαθεί όλος ο κόσμος», γράφει ο αποστολέας, «με την Καβαλλιέρι». Και συνεχίζει: «Σας την στέλνω να τρελλαθείτε και σεις, αφού έχετε την μανίαν να αγαπάτε θυληκάς καλλονάς και όχι αρσενικάς…».
Ημερομηνία αποστολής 15 Νοεμβρίου 1903.
(Για την ιστορία η Lina Cavalieri ήταν μια εκπληκτικής ομορφιάς διάσημη σοπράνο εκείνης της περιόδου).