Ο αποστολέας σημειώνει στην πίσω πλευρά της κάρτας: ¨Σας ευχαριστώ απείρως δι’ όλας τα κάρτας σας. Πώς περνάτε εις την ωραίαν Ζάκυνθον; Η παραλία μας στολίζετε από πολύ ωραίον κόσμον. Πιότερα θα μάθετε από την Αλεξάνδραν, η οποία έρχετε κατ’ αυτάς εις Ζάκυνθον μετά της θείας μου. Μετά των χαιρετισμών μου».
Στην πίσω όψη δύο γραμματόσημα των 3 λεπτών.
Ημερομηνία αποστολής 31 Ιουλίου 1910.