“Τι κάνεις; Έμαθον ότι συνωμωτείς μετά. Λες να έλθετε;
Αθήναι 14/12/1903», σημειώνεται στο περιθώριο της εικόνας στη μπροστινή όψη της κάρτας, πιθανόν για να μην σκιαστεί το κάλλος της εικονιζομένης.
Στην πίσω όψη γραμματόσημο των 5 λεπτών.