Κάρτα από επίσκεψη του αποστολέα στο Κάιρο και το Χαρτούμ!
«Με υγείαν το νέον έτος 1910. Τους χαιρετισμούς μου εις την σεβαστήν μητέρα σας. Γ. Δαρρωνάς Χαρτούμ 27/12/1909», αναφέρεται στην πίσω όψη.
Στην μπροστινή όψη είναι τυπωμένο: «227 COPYRIGHT - G. N. MORHIG THE ENGLISH PHARMACY KHARTOUM, EGYPTIAN SOLDIERS 3rd BATALLION”