Επί της κάρτας είναι τυπωμένο «EGYPTE – Soldats soudanais”. Και ο αποστολέας έχει γράψει: «Ευχαριστώ εγκαρδίως – Κάιρον 19/12/905».
Στην πίσω όψη 2 αιγυπτιακά γραμματόσημα. «L’ adresse seule doit etre ecrite de’ ce cote”, είναι επίσης τυπωμένο.