Στην εικόνα της κάρτας είναι σημειωμένο με πέννα: «Γέφυρα του Νιαγάρα», ενώ επίσης είναι τυπωμένο: AMERICAN FALLS AND STEEL ARCH BRIDGE FROM GOAT ISLAND, NIAGARA FALLS
Στην πίσω όψη της κάρτας η αποστολέας γράφει: « Daphne 11/1/00 - Αγαπητή μας Πολυξένη, Πολύ ευχαριστώ τα ευχάς σου εδώ. Σας εύχομαι μετά των (δυσανάγνωστες λέξεις) το νέον έτος ευτυχές. με ενθυμείσαι καμιά φορά; Εγώ πάντοτε σας επιθυμώ και σας πονώ. Σε φιλώ, Χρυσάνθη - Από Χρ. και Φ. τα δέοντα.
Κυρίαν Πολυξένην Δαρρωνά»
Αμερικανικό γραμματόσημο.