Πλατεία Καλαμών – CALAMATA Place central, είναι τυπωμένο πάνω στη κάρτα.
Στην πίσω όψη γράφει: ««Φίλτατέ μοι, Σας ευχόμεθα τον νέον έτος να διέλθητε άπαντες εν υγεία και ευτυχία. Σε φιλώ, 1/1/910».