"ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΙΓΙΟΥ". Στο κάτω μέρος της κάρτας είναι γραμμένο: «Πελαγίτσα μου, η κάρτα σου ελήφθη και σε ευχαριστώ. Δεν σου έγραψα από προχθές διότι είχαμεν πολλάς εργασίας. Η Παρασκευή είναι καλά τη βλέπωμεν κάθε μέραν. Από την ημέραν που ήλθα έχω μιαν φοβεράν μελαγχολίαν… Χαιρετίσματα εις όλους τους passagers. Τι κάνουν; Σε φιλώ, Κούλα». Στο πάνω μέρος της κάρτας επίσης αναγράφεται: «Προσεχώς θα σου γράψω εκτενώς περί του ταξειδίου, πολλά πολλά νέα. Δεν είδα ακόμη όλους και όλας τας γνωστάς. …εννοείς;;; IDEM