«ΠΥΡΓΟΣ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Μ. Τερζόπουλος. Πύργος», είναι τυπωμένο στην ασπρόμαυρη κάρτα.
Στην εμπρόσθια όψη της κάρτας, είναι επίσης σημειωμένο χειρογράφως: «Ο κύριος είναι ως φίλος μας της Ζακύνθου ο οποίος έφαγε μαζί μας».
Στην πίσω όψη αναγράφεται: «Πύργος 8 Αυγούστου 1911 Ξενοδοχείον Έχουμε πια προτάσεις (δυσανάγνωστο) …υπό της Mlle Πελαγίας Δαρρωνά, έχουσας ως εξής: A cause de jalousie a la santé de Pelagie = ένεκα ζηλοφθονίας στην υγειά της Πελαγίας. Νομίμως υπογράφεται υφ’ όλων των συνδαιτυμόνων (πρώτον υπό του ποιητού) (ακολουθούν 2 υπογραφές, η μία Σακελλαρόπουλος).
φτωχαδάκι φτωχαδάκι
συ με πότισες φαρμάκι
και με φλογίζει αλύπητα
…δεν βρίσκω, όχι, όχι
δεν βρίσκω ησυχία
Βούλα Κάρλα Δαρρωνά
Γεώργιος Δαρρωνάς (αποστολέας)»