...και μια κάρτα από την Πάτρα. Ημερομηνία αποστολής 22/12/06.