Ακόμη μία κάρτα από την Πάτρα. Η Πλατεία Γεωργίου και πάλι. Ημερομηνία αποστολής 19 Μαΐου 1905. Γραμματόσημο 5 λεπτών. Αποστολέας: Μιχαήλ Δημούλης. Παραλήπτρια: Πελαγία Δαρρωνά.