Σπάρτη! SPARTE – PANORAMA ET TAYGETE. Το χειρόγραφο αναφέρει: «Έλαβον merci. Παρακαλω και εσεις τοπεία διαφόρων μερών. Α.Ν.Τ. Poste Sparte 8/3/04».