Μικρό Χωριό του Καρπενησίου. (Φυσικά η φωτογραφία είναι πολύ πριν το δραματικό περιστατικό της 13ης Ιανουαρίου 1963, όταν μια φοβερή κατολίσθηση έθαψε τον οικισμό στη λάσπη και σκότωσε 13 άτομα, συγκλονίζοντας ολόκληρη την Ελλάδα).
Στην παλιά κάρτα εικονίζεται το ειδυλλιακό τότε τοπίο -και σήμερα ειδυλλιακό μετά το χτίσιμο του νέου οικισμού. ΜΙΚΡΟΝ ΧΩΡΙΟΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, είναι τυπωμένο πάνω στην εικόνα.
ΕΚΔΟΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ σημειώνεται στην πίσω όψη, όπου ο αποστολέας έχει γράψει: «Κύριε Δαρειώτη, Επί τη ονομαστική υμών εορτή σας εύχομαι έτη πολλά και ευτυχή. Σ. Παπαδόπουλος Καρπενήσιον 5/1/1920».