Παραλία Σύρου – Quai de Syra (Φωτογραφία προφανώς από κάποια εκδήλωση). Στην πίσω όψη ο αποστολέας σημειώνει: «Έλαβον το δελτάριόν σας και σας ευχαριστώ. Δεχθήτε τους χαιρετισμούς όλων μας καθώς και τους ιδικούς μου». Ημερομηνία αποστολής 28 Σεπτεμβρίου 1909. Γραμματόσημο των 5 λεπτών